Κατηγορίες ελέγχου

01

Αυτοκίνητα

ΙΧ επιβατικά
Φορτηγά έως 3,5 τόνους
Επιβατικά δημόσιας χρήσης
Εκπαιδευτικά
Ειδικός έλεγχος εγκατάστασης LPG/CNG οχήματος
Ειδικός έλεγχος απεγκατάστασης LPG/CNG οχήματος
Κάρτα Καυσαερίων IX
Κάρτα Καυσαερίων Φορτηγού έως 3,5 τόνους
Κάρτα καυσαερίων Ταξί

02

Δίκύκλα

Τεχνικός έλεγχος μότο
Επανελεγχος μότο
Επιβατικά δημόσιας χρήσης
Εκούσιος έλεγχος

03

Εκούσιος έλεγχος

Έλεγχος Καυσαερίων
Έλεγχος Ευθυγράμμισης
Έλεγχος Ανάρτησης
Έλεγχος Συστήματος Πέδησης
Έλεγχος Φώτων
Μακροσκοπικός Έλεγχος
Ηχομέτρηση
Ολικός Εκούσιος Έλεγχος