Συχνές ερωτήσεις

Ποιές είναι οι προθεσμίες ελέγχου οχημάτων

Ο αρχικός έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ±1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο ±1 εβδομάδα) από την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.

Είναι υποχρεωτικός ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός μου;

Ο τεχνικός έλεγχος είναι υποχρεωτικός βάσει της ισχύουσας υπουργικής απόφασης για όλα τα οχήματα.

Πώς θα κλείσω ραντεβού για έλεγχο ΚΤΕΟ;

Ο έλεγχος του οχήματός σας στο ΙΚΤΕΟ Λιβαδειάς γίνεται με προγραμματισμένο ραντεβού σε χρόνο που σας εξυπηρετεί. Καλέστε την άμεση γραμμή εξυπηρέτησης στο 22610 88811 ή ζητήστε ραντεβού online και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Τι έλεγχοι απαιτούνται για την έκδοση δελτίου Τεχνικού Ελέγχου

O τεχνικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται για να εκδοθεί το δελτίο τεχνικού έλεγχου αποτελείται από τα παρακάτω σταδία: • Έλεγχος καυσαερίων • Έλεγχος φώτων • Έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης • Έλεγχος συστήματος ανάρτησης • Έλεγχος συστήματος πέδησης • Οπτικοί έλεγχοι

Γιατί απαιτείται έλεγχος καυσαερίων;

Το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι τόσο σοβαρό που εδώ και χρόνια η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων για κάθε κατηγορία οχήματος που κυκλοφορεί υποχρεώνοντας τον ιδιοκτήτη να ελέγχει εξαμηνιαίως ή ετησίως το όχημα του και να φέρει σε αυτό την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων.

Γιατί απαιτείται έλεγχος φώτων;

Ο έλεγχος φώτων που διεξάγεται κατά την διάρκεια του τεχνικού ελέγχου αφορά στην λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος, μετρώντας και καταγράφοντας τις τιμές της έντασης αλλά και της κλίσης των φανών.

Γιατί απαιτείται έλεγχος σύγκλισης – απόκλισης;

Η μέτρηση της σύγκλισης – απόκλισης του υπό έλεγχο οχήματος πραγματοποιείται με το συγκλισιόμετρο και υποδεικνύει αν το ελεγχόμενο όχημα χρειάζεται ευθυγράμμιση.

Γιατί απαιτείται έλεγχος συστήματος ανάρτησης;

Το σύστημα ανάρτησης είναι η διάταξη που συνδέει το πλαίσιο του αυτοκινήτου με τους τροχούς και εξασφαλίζει άνεση στους επιβάτες, συνεχή επαφή των τροχών με το δρόμο, ευστάθεια κατά την πορεία.

Γιατί απαιτείται έλεγχος συστήματος πέδησης;

Ο έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του τεχνικού ελέγχου, καθώς τα φρένα του οχήματος που οδηγούμε είναι το σύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του και να το ακινητοποιήσουμε.

Γιατί απαιτούνται οπτικοί έλεγχοι;

Οι οπτικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται με σκοπό την εκτίμηση της κατάστασης των διαφόρων μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου. Διενεργούνται με παρατήρηση, μόνο από εκπαιδευμένους ελεγκτές με την βοήθεια του τζογομέτρου.

Ποιές είναι οι προθεσμίες ελέγχου οχημάτων;

Ο αρχικός έλεγχος για τα καινούργια Ε.Ι.Χ. και φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους, σε τέσσερα (4) χρόνια (με περιθώριο ±1 εβδομάδα) μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Οι επόμενοι περιοδικοί έλεγχοι, των οχημάτων αυτών, είναι κάθε δύο χρόνια (με περιθώριο ±1 εβδομάδα) από την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου.

Γιατί απαιτείται έλεγχος συστήματος πέδησης;

Ο έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του τεχνικού ελέγχου, καθώς τα φρένα του οχήματος που οδηγούμε είναι το σύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του και να το ακινητοποιήσουμε.